LETOŠNÍ FESTIVAL KOCIÁNOVO ÚSTÍ JE POCTOU 60. ROČNÍKU KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE

V květnových dnech město Ústí nad Orlicí žije Kocianovou houslovou soutěží. Ta se v rodišti Mistra Jaroslava Kociana letos koná již pošedesáté. Sjedou se na ní mladí houslisté ze všech koutů České republiky a dalších dvaadvaceti zemí světa. Patronem soutěže je houslista Pavel Šporcl, který je zároveň uměleckým ředitelem takřka souběžně probíhajícího XIII. ročníku hudebního festivalu Kocianovo Ústí. Jeho dramaturgickou linku spojuje jubileum soutěže s letošním výročím vzniku republiky. Festival uvede sedm koncertů, na kterých ve dnech 26. dubna – 20. května vystoupí řada významných umělců: Pavel Šporcl, Andrea Tögel Kalivodová, Bratři Ebenové a další. Festival zakončí Pražská komorní filharmonie a Kühnův smíšený sbor uvedením Slavnostní mše Jaroslava Kociana. 

Kocianova houslová soutěž je nejstarší soutěží svého druhu v Evropě. Díky vysoké umělecké kvalitě a šedesátileté historii patří mezi nejvýznamnější a nejprestižnější soutěže na světě. Přirozeně je vlajkovou lodí města Ústí nad Orlicí, kde se její letošní jubilejní 60. ročník koná v ZUŠ Jaroslava Kociana ve dnech 8. až 11. května. „Oproti předchozím ročníkům vzrostl počet soutěžících. Do soutěže se přihlásilo dvaadvacet houslistů z České republiky a dalších čtyřicet ze Slovenska, Rakouska, Německa, Španělska, Belgie, Švédska, Ruska, Estonska, Litvy, Mongolska, Turecka, Bulharska, Srbska, Černé hory, Číny, Kanady a USA,“ upřesňuje ředitelka soutěže Lenka Lipenská.

Čtyři věkové kategorie bude ve čtyřech soutěžních dnech hodnotit porota v mimořádném složení. Jejími členy budou velmi významní laureáti této prestižní soutěže. Předsedou poroty je dlouholetý primárius Kocianova kvarteta Pavel Hůla a houslisté, kterým úspěch v soutěži kdysi otevřel dveře na velká koncertní pódia: Bohuslav Matoušek, Leoš Čepický, Pavel Eret, Jan Fišer, Petr Maceček a Petr Matěják. Letošní novinkou je dětská porota. Její členové byli vybráni ve spolupráci se všemi základními školami a gymnáziem v Ústí nad Orlicí. Kocianova houslová soutěž je veřejná a díky přenosu na kanálu You Tube půjde v živém přenosu do celého světa.

Úspěšní houslisté si z Ústí nad Orlicí tradičně odvážejí hodnotné ceny. Ty ve velké většině věnuje Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana, jehož členové o odkaz a povědomí ústeckého rodáka s úctou a hrdostí pečují. „Hlavní cenou je pozvání laureáta coby sólisty do čela Komorní filharmonie Pardubice v následujícím roce. Absolutní vítěz dále získává studiovou nahrávku Českého rozhlasu, nejlepší interpret povinné skladby Jaroslava Kociana pak finanční odměnu patnáct tisíc korun,“ popisuje Pavel Sedláček, dlouholetý předseda Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana. Další velmi hodnotné ceny věnují České hudební nástroje, nakladatelství Bärenreiter, vítěz 1. kategorie získá půlové housle z ateliéru Vladimíra Čecha, vítěz 4. kategorie mistrovský smyčec z dílny Jana Pötzla. Bohdan Warchal potěší všechny houslisty, kteří se umístí na 1., 2. a 3. místě mistrovskými strunami. Nejlepší český účastník získává speciální cenu patrona soutěže Pavla Šporcla, kterou je pozvání na společný koncert v nadcházející sezóně. Nadaným českým účastníkům dává další příležitost ke společnému vystoupení v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí majitel zámku František Kinský. „Žhavou novinkou je velmi lákavá cena: mistrovské housle vyrobené v roce 2005 v ateliéru P. L. A. Fantoni v italské Cremoně,“ doplňuje ředitelka soutěže Lenka Lipenská. Cenu uděluje mezinárodní organizace Luthiers sans Frontieres a je určena pro talentovaného houslistu, který nemá k dispozici kvalitní nástroj.

Patronem Kocianovy houslové soutěže je již třetím rokem houslista Pavel Šporcl. Virtuóz si titul laureáta ústecké soutěže odnesl jako dvanáctiletý v roce 1984. „Osobně považuji za velikou čest podílet se na soutěži, která nese jméno jednoho z nejvýznamnějších představitelů české houslové školy. Odkazu Jaroslava Kociana vděčíme za skutečnost, že se již šedesát let do Ústí nad Orlicí sjíždí mladí talentovaní houslisté z celého světa,“ říká Pavel Šporcl, přímý pokračovatel české houslové školy a žák dlouholetého předsedy poroty této soutěže, zesnulého prof. Václava Snítila, žáka samotného Jaroslava Kociana.

Pavel Šporcl byl také iniciátorem koncertu s názvem Houslové gala, který se u příležitosti výročí soutěže konal 25. dubna v Obecním domě v Praze. Spolu s Pavlem Šporclem na jednom pódiu vystoupilo dalších osm bývalých laureátů Kocianovy houslové soutěže za doprovodu Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK. Posluchači ve zcela vyprodané Smetanově síni se těšili z jedinečných výkonů Pavla Šporcla, Josefa Špačka, Bohuslava Matouška, Pavla Hůly, Pavla Ereta, Leoše Čepického, Petra Matějáka, Pavly Tesařové a Stefana Milenkoviche. Ten přiletěl vzdát společnou poctu Mistru Kocianovy až z USA coby nejmladší laureát v historii soutěže.

Od loňského roku je novinkou seminář pro pedagogy. Ten letošní na téma české houslové školy povede Pavel Šporcl. Účastníkům v něm představí to nejzajímavější ze svého šestidílného dokumentárního cyklu České houslové legendy, který právě vysílá Česká televize. V další části odpoledne povede Master Class jako lektor hry na housle.

Šedesátý ročník Kocianovy houslové soutěže zakončí koncert laureáta a vítězů, který se uskuteční v sobotu 12. května v Roškotově divadle. V úvodu koncertu vystoupí i orchestr složený ze soutěžících, který ve Vivaldiho koncertu pro housle a smyčcový orchestr doprovodí patrona soutěže Pavla Šporcla.

Žádaný český umělec se v Ústí nad Orlicí ujal vážené dvojrole. Vedle patronátu nad soutěží působí také jako umělecký ředitel téměř souběžně probíhajícího XIII. ročníku hudebního festivalu Kocianovo Ústí. Sedm festivalových koncertů, které se uskuteční ve dnech 26. dubna až 20. května, je letos svým způsobem poctou k výročí soutěže.

„Letošní program přináší výrazné umělecké obsazení a zároveň je divácky velmi atraktivní. Díky vstřícnosti města a všech partnerů, kteří festival podporují ať už finančně nebo organizačně, se podařilo připravit několik zcela mimořádných koncertů. Představí se řada významných vítězů a laureátů, na programu je samozřejmě tradiční koncert Komorní filharmonie Pardubice, která doprovodí loňskou laureátku Lucillu Rose Mariotti. Mezzosopranistka Andrea Tögel Kalivodová s herečkou Barborou Šporclovou Kodetovu vzdají hold Emě Destinnové v programu Královna zpěvu. Festival nepochybně zpestří i koncert Bratrů Ebenových. Závěrečnou tečkou bude uvedení Slavnostní mše od Jaroslava Kociana za účasti Pražské filharmonie a Kühnova smíšeného sboru. Dirigentem tohoto ojedinělého koncertu bude Jan Talich. Věřím, že se u příležitosti významného jubilea soutěže podařilo připravit výrazný program, a že Kocianovo Ústí zastane sebevědomé místo mezi významnými českými festivaly,“ upřesnil Pavel Šporcl, který na závěrečném koncertu provede Dvořákův Mazurek a Romanci pro housle a orchestr.

„Koncerty se tradičně konají v Roškotově divadle a kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hudební festival ve spojitosti s mezinárodní houslovou soutěží je unikátní a přináší vzájemné obohacení. Osobně se těším na slavnostní atmosféru a na milá setkávání,“ doplnil Petr Hájek, starosta pořádajícího Města Ústí nad Orlicí. I na festivalu se stejně jako na soutěži podílí Nadační fond mistra Jaroslava Kociana, organizačně jej zajišťuje ústecké Klubcentrum a agentura ŠPORCL ARTS Agency.

Záštitu nad 60. ročníkem Kocianovy houslové soutěže a XIII. ročníkem hudebního festivalu Kocianovo Ústí převzal starosta Města Ústí nad Orlicí Petr Hájek, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a senátor Petr Šilar. Obě akce podporuje řada významných partnerů a donátorů. Generálním partnerem je společnost Rieter CZ.

Doprovodný program 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže

Výstava šest desetiletí Kocianovy houslové soutěže
U příležitosti 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže se uskuteční v Hernychově vile výstava dokumentů a fotografií „Šest desetiletí KHS“. Výstava mapuje šedesátiletou historii mezinárodní soutěže. Součástí vernisáže bude křest knihy Jana Pokorného a Pavla Hůly „S hudbou, houslemi, Kocianem“, kterou vydává Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana k letošnímu soutěžnímu jubileu. V knižním rozhovoru s houslovým virtuózem a někdejším primáriem Kocianova kvarteta Pavlem Hůlou se zrcadlí historie soutěže, jeho vztah k hudbě, Kocianovi a městu Ústí nad Orlicí. Součástí knihy je CD s nahrávkami Kocianova kvarteta.

Oceněné fotografie soutěže CZECH PRESS PHOTO 2017
Město Ústí nad Orlicí bude v souvislosti s 60. ročníkem Kocianovy houslové soutěže prezentovat soubor fotografií Petra Wagenknechta. Reportáž ze zákulisí loňského ročníku mezinárodní soutěže mladých houslistů získala 1. cenu v soutěži CZECH PRESS PHOTO 2017 v kategorii Umění a kultura - série. Výstava, která bude instalována na ústeckém náměstí, potrvá od 2. do 13. května 2018.

Historické fotografie v Roškotově divadle
Výstava v Roškotově divadle představí dochované historické fotografie týkající se Kocianovy houslové soutěže. K vidění budou zaznamenané momenty z prvních ročníků soutěže, dále pak tematicky rovnané fotografie, např. sourozenci na KHS, členové poroty, nejmladší laureáti, osobnosti soutěže apod. Výstava pojme více jak třicet fotografií, k vidění bude během května v rámci akcí v Roškotově divadle
www.kocianovo-usti.com

kontakty:
60. ročník Kocianovy houslové soutěže XIII. ročník festivalu Kocianovo Ústí
Lenka Lipenská – ředitelka Jana Dioszegi – ŠPORCL ARTS Agency
e-mail: lenka.lipenska@email.cz e-mail: jana@pavelsporcl.cz
mobil: +420776456963 mobil: + 420776312509

LETOŠNÍ FESTIVAL KOCIÁNOVO ÚSTÍ JE POCTOU 60. ROČNÍKU KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE
LETOŠNÍ FESTIVAL KOCIÁNOVO ÚSTÍ JE POCTOU 60. ROČNÍKU KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE
Pavel Šporcl

Nesmírně talentovaný houslista

- Gramophone

Pavel na Instagramu

Odebírejte Pavlův newsletter

 

Používáme soubory cookies, abychom mohli poskytovat naše služby a zpříjemnili vám procházení prezentace.

Pokud souhlasíte budeme používat analytické cookies pro zjištění návštěvnosti, personalizované cookies pro zlepšení vašeho procházení prezentací a reklamní cookies pro zobrazení personalizovaného obsahu v reklamních kampaních.

Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko Souhlasím se všemi cookies. Nastavení můžete změnit kliknutím na tlačítko Přizpůsobit cookies.

X

Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování prezentace a všech funkcí, které nabízí pro vaše pohodlí. Více informací
Analytické cookies nám umožňují měření výkonu prezentace a našich reklamních kampaní. Více informací
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři pro zobrazení personalizovaného obsahu. Více informací
Potřebujeme váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom vám mohli zobrazit informace v souladu s vašimi zájmy. Děkujeme.