BACHA NA ŠPORCLA - UZAVŘENÁ AKCE

Bacha na Šporcla - UZAVŘENÁ AKCE
Praha - Betlémská kaple

13. prosinec 2018

Účinkují

Pavel Šporcl - housle
Collegium českých filharmoniků