PAVEL ŠPORCL - VÁNOCE - GENERALI TOUR 2018

HRADEC KRÁLOVÉ - KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS, Eliščino nábřeží 375/1, 500 02 Hrade Králové

3. prosinec 2018 v 19:00

Účinkují

Pavel Šporcl - housle
Jana Šrejma Kačírková - soprán
Jana Boušková - harfa
Praga Camerata
Český chlapecký sbor Boni pueri

Předprodej vstupenek

www.ticketportal.cz
www.hkpoint.cz
Infocentrum Hradec Králové, Eliščino nábřeží 626, tel.: +420 727 827 947

FacebookYoutubeTwitter