BEETHOVENOVY DNY

Beethovenovy dny
Karlovy Vary - Grandhotel Pupp

19. červen 2018 v 19:30

Program

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Koncert pro housle a orchestr D dur op. 61
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 1 C dur op. 21

Účinkují

Pavel Šporcl – housle
Jan Kučera – dirigent
Karlovarský symfonický orchestr

Předprodej vstupenek

www.kso.cz