SVĚTOVÝ DEN PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

Nedoklubko - UZAVŘENÁ AKCE
Praha - Žofín

1. listopad 2019

Program

Sedmnáctý listopadový den byl vyhlášen Světovým dnem předčasně narozených dětí. Od roku 2010 slavíme Světový den také v České republice. Nedoklubko je jako člen mezinárodní organizace EFCNI organizátorem oslav pro ČR.

Akci k Světovému sni předčasně narozených dětí na Žofíně připravuje organizace Nedoklubko pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. at Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a předsedy Senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. Odbornou konferenci pak navíc pod záštitou prezidentky České asociace sester PhDr. Martiny Šochmanové, Ph. D., MBA.

Odborná konference bude probíhat od 9 do 15 hodin, tentokrát na téma: Evropské standardy péče o novorozence, Nursing now, etika v neonatologii a Vývojová péče.

Předprodej vstupenek

www.nedoklubko.cz/svetovyden/