61. ROČNÍK KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE - PAVEL ŠPORCL PATRON SOUTĚŽE

61. ročník Kocianovy houslové soutěže - Pavel Šporcl patron soutěže
Ústí nad Orlicí - Základní umělecká škola

30. duben 2019

Program

9,00
slavnostní zahájení soutěže před budovou Základní umělecké školy Jaroslava
Kociana, v případě nepříznivého počasí v sále ZUŠ
9,30
losování 1. kategorie + společné fotografování soutěžících
10,00
1. kategorie
13,30
losování 1. kolo 2. kategorie + společné fotografování soutěžících
14,00
1. kolo 2. kategorie
16,30
losování 1. kolo 3. kategorie + společné fotografování soutěžících
17,00
1. kolo 3. kategorie
19,30
Komorní filharmonie Pardubice a Emrik Revermann, festivalový koncert,
Roškotovo divadlo

Předprodej vstupenek

www.kocianovo-usti.com